SZKOLENIE TRENERÓW I INSTRUKTORÓW W 2021 ROKU

  1. Szkolenie dla instruktorów z licencją Polskiego Związku Pływackiego
  • Termin: 18 września – 24 października 2021.
  • Organizator: Firma Green Way
  • Nadzór merytoryczny i prowadzenie: Małopolski Okręgowy Związek Pływacki.
  1. Szkolenie dla trenerów pływania klasy II z licencją PZP
  • Termin: 11 września – 14 listopada 2021
  • Organizator: Firma Green Way
  • Nadzór merytoryczny i prowadzenie: Małopolski Okręgowy Związek Pływacki

 

DOSKONALENIE TRENERÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ PRZEKWALIFIKOWANIE NA WYŻSZĄ KLASĘ

  1. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów i Instruktorów Pływania –  Kraków 16 – 19 września 2021
  2. Przekwalifikowanie trenerów z klasy II na klasę I oraz z klasy I do klasy mistrzowskiej

Polski Związek Pływacki i Małopolski Okręgowy Związek Pływacki corocznie przeprowadza proces przekwalifikowania trenerów z klasy II do klasy I oraz z klasy I do mistrzowskiej.

Wnioski prosimy składać do PZP w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Po złożeniu wniosku i niezbędnych dokumentów  związek powiadomi o dalszym przebiegu procedury przekwalifikowania. Informacja o wymaganych dokumentach dostępna jest na stronie internetowej http://www.polswim.pl/zasady-dotyczace-uzyskiwania-tytulow-licencyjnych-przez-instruktorow-i-trenerow-1

Szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów w 2023 roku
Harmonogram kursów trenerów i instruktorów organozowanych przez Polską Akademię Trenerów i Instruktorów Sportu Green Way przy współpracy merytorycznej Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego w 2023 roku   Kursy instruktorskie w pływaniu ...
czytaj dalej »
Szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów w 2022 roku
Szkolenie instruktorów z licencją PZP w roku 2022 Kurs I - 19 luty - 27 marca 2022 (egzamin 3 kwietnia 2022) Kurs II – 28 kwiecień – 28 maj 2022 ...
czytaj dalej »
Szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów w 2020 roku
Konferencje: Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Trenerów i Instruktorów Pływania – Kraków 24 – 27 września 2019 Szkolenie dla instruktorów pływania z licencją PZP: Kraków – 10 – 23 lutego 2020 – ...
czytaj dalej »
Kursy instruktora i trenera pływania klasy II z licencją PZP
Informujemy, że firma GreenWay we współpracy z Małopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim organizuje Kurs Instruktorski z licencją PZP w terminach: Kraków, 9 luty - 17 marca 2019 Kraków, 27 kwietnia - 12 ...
czytaj dalej »
Doskonalenie kadr trenerskich – przekwalifikowanie trenerów
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Pływackim w roku 2019 prowadził będzie postepowanie w sprawie przekwalifikowania trenerów spełniających warunki procedury przyznania licencji trenera klasy I ...
czytaj dalej »