30 grudnia, 2016

Rekordy MOZP

REKORDY KOBIET

REKORDY MĘŻCZYZN

REKORDY – sztafety MIX


UWAGA ! Zasady zgłaszania rekordów MOZP od 21.12.2022 r:

 1. Wynik lepszy od REKORDU MAŁOPOLSKI należy zgłosić poprzez wiadomość mailową, na adres: komisja@mozp.pl , mozp@neostrada.pl oraz wadrzyk504@gmail.com. Dotyczy to zwłaszcza rekordów notowanych podczas Ligi SMS, Mistrzostw Szkół Sportowych oraz wyników sztafet z dowolnych zawodów.
 2. W treści maila trener lub przedstawiciel klubu podaje:
  1. Imię Nazwisko Zawodnika / Nazwę Zespoły Sztafetowego,
  2. Dokładną datę urodzenia zawodnika / wszystkich zawodników z zespołu sztafetowego,
  3. Dystans oraz konkurencję w której padł rekordowy wynik,
  4. Uzyskany wynik czasowy,
  5.  Datę i miejsce ustanowienia rekordu oraz nazwę zawodów.
 3. W przypadku zgłoszenia rekordu w sposób opisany powyżej zawodnik/drużyna otrzyma CERTYFIKAT poświadczający uzyskany rekordowy wynik, każdorazowo po uzyskaniu wyniku lepszego od rekordu MOZP, a jego wynik znajdzie się w tabeli rekordów zaraz po opublikowaniu w Rankingu Europejskim i zweryfikowaniu przez Komisję Sportową MOZP.
 4. W przypadku gdy wynik nie zostanie zgłoszony w sposób opisany powyżej, rekordy zostaną zweryfikowane i zaktualizowane po zakończeniu danego roku kalendarzowego, a certyfikat otrzyma zawodnik/zespół który uzyskał ostatni rekordowy wynik w danym roku. Brak zgłoszenia rekordowego wyniku uzyskanego podczas Ligi SMS, Mistrzostw Szkół Sportowych lub rezultatów sztafet będzie skutkował brakiem odnotowania ich w tabeli rekordów.

Komisja Sportowo Szkoleniowa MOZP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.