Projekt pn. "Umiem Pływać 2016" ma na celu zapewnienie dzieciom z terenu województwa małopolskiego możliwości systematycznego i powszechnego udziału w zorganizowanych zajęciach pływackich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk najuboższych. 

W edycji jesiennej zostanie programem zostanie objętych około 800 dzieci, uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Ośrodki, które zadeklarowały chęć realizacji drugiego etapu prosimy o kontakt w celu podpisania odpowiednich umów pozwalających rozpocząć zajęcia.

 

Umiem Pływać 2017
  Małopolski Okręgowy Związek Pływacki rozpoczyna realizację Programu Umiem Pływać 2017   Prosimy o potwierdzanie realizacji zajęć w edycji wiosennej oraz jak najszybsze przesyłanie harmonogramów co pozwoli sfinalizować umowy. Zajęcia ...
czytaj dalej »
Umiem Pływać
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki przygotowuje projekt Umiem Pływać na rok 2017.   W związku z zbliżającym się terminem złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki bardzo prosimy o składanie ...
czytaj dalej »