SEL – Licencje Zawodnicze

Przedstawiamy tok postępowania przy rejestracji i aktualizacji zawodnika na nowy sezon w „Systemie Ewidencji Licencji PZP” – SEL

Licencja w systemie SEL zostaje AKTYWOWANA  gdy:

  1. Klub / Zawodnik uiszczą opłaty licencyjne zgodnie z Uchwałą 13/2016 Zarządu PZP w sprawie wysokości i trybu opłacania zawodniczych składek licencyjnych w 2017 r.

2. Klub opłaci roczną składkę członkowską na rzecz PZP i MOZP zgodnie z taryfikatorem opłat związków

3. Administrator systemy SEL uzupełni wszystkie obowiązkowe pola przy danych każdego zawodnika (zalecamy również wypełnienie pól nieobowiązkowych aby wprowadzić porządek informacyjny w małopolskim systemie – UWAGA ! Tylko administrator ma dostęp do danych zgodnie z zakresem jego obowiązków, potwierdzony podpisaniem stosownego oświadczenia przy rejestracji w systemie SEL)

4. Zawodnik posiada zaktualizowane i ważne badania lekarskie – poświadczone przez administratora klubowego

5. Zawodnik posiada załączone zdjęcie – zgodnie z wymaganym formatem i jakością umożliwiająca druk licencji

Komisja Metodyczno-Szkoleniowa MOZP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.